social return

zoek

Twinte_paul

Meer weten? De specialisten van WNK verkennen graag met u de mogelijkheden. Neem dan contact op met:

Paul Twint
06 108 03 810
p.twint@wnk.nl

voor informatie of voor een vrijblijvend gesprek.

Social return verplichting? WNK helpt ondernemers met de praktische invulling hiervan

In de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord is het uitgangspunt dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij, het liefst door het hebben van betaald werk. Wie kan werken, wordt actief geholpen om een baan te krijgen. Om deze reden wordt sterk ingezet op beleid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eén van de instrumenten om de arbeidsparticipatie en -ontwikkeling in samenspraak met werkgevers te verhogen, is social return on investment (kortweg SROI). Het doel van SROI is ervoor te zorgen dat een investering door de gemeente, naast het ‘gewone’ rendement ook een concreet ‘maatschappelijk rendement’ oplevert. “ De gemeenten in de regio NoordHolland vinden SROI belangrijk en hebben dit dan ook structureel opgenomen in het inkoop en aanbestedingen beleid”.

Makkelijke invulling van de SROI verplichting

WNK is dé partij in de regio Alkmaar om uw SROI voorstel bij aanbestedingen relevant en concreet te maken. Wij denken graag met u mee. Als u de aanbesteding eenmaal gewonnen heeft kunt u met ons op een makkelijke en risicoloze manier, mensen met een arbeidsbeperking inzetten voor de gegunde opdracht. Hiervoor biedt WNK een sterke detacheringsoplossing waarbij de kandidaten in dienst blijven bij WNK.

Garantiebanen en 7% regeling

Voor werkgevers/opdrachtnemers die 5% of meer van hun personeelsbestand hebben ingevuld met zogenaamde ‘garantiebanen’, wordt de eis van het bieden van nieuwe arbeidscontracten niet toegepast. Ook wanneer u kunt aantonen dat binnen het bedrijf reeds 7% of meer van het personeel (in FTE) bestaat uit mensen vanuit de doelgroepen, is daarmee ook aan de SROI-verplichting voldaan. WNK biedt u diverse oplossingen om mensen met een arbeidsbeperking structureel onderdeel te maken van uw personeelsbestand.

Waarderingsgrondslag

Bij de invulling van de SROI verplichting door middel van werkgelegenheid wordt gerekend met normbedragen volgens het zgn. ’Bouwblokkenmodel SROI Noord-Holland Noord. Naarmate de afstand tot de arbeidsmarkt van een kandidaat groter is (m.a.w. hoe moeilijker de kandidaat doorgaans aan betaald werk komt of blijft), wordt het normbedrag waarmee wordt gerekend hoger. De standaard waarde van de SROI verplichting is 5% van de inschrijfsom. Controleer welk percentage op uw opdracht van toepassing is in de offerte-aanvraag, selectie- of aanbestedingsleidraad). Wilt u meer weten over het bouwblokken model en de vertaling naar uw situatie? Wij helpen u graag.