job-coaching

Intermediair tussen werknemer en werkgever

Job coaching is een individuele voorziening die kosteloos wordt toegekend door WNK om plaatsingstrajecten middels detachering of begeleidwerken te ondersteunen. De jobcoach is degene die zorgt dat werknemers met een arbeidsbeperking, de stap naar een reguliere functie succesvol kunnen (leren) maken. En zo zorgt dat de medewerkers duurzaam aan het werk blijven en uitval wordt voorkomen.

De rol van de jobcoach is gericht op:

  • De werkplek; samen met uw organisatie zorgt de jobcoach dat de medeweker de werkzaamheden in een reguliere functie leert uit te voeren. Zo maakt hij bijvoorbeeld een persoonlijk trainingsprogramma om de nieuwe medewerker het werk te leren.
  • De medewerker; de jobcoach is iemand op wie ze altijd terug kunnen vallen als ze ergens tegenaan lopen dat ze niet kunnen, willen of durven te bespreken met collega of leidinggevende.
  • De werkgever;  voor de leidinggevende of collega is de jobcoach iemand die hen enerzijds helpt de medewerker te begrijpen om zo de best passende omgangsvormen en werkzaamheden te vinden. Anderzijds biedt de jobcoach hulp en advies bij de administratieve kant.