Algemene bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen Bestuur (openbaar)

VanM.J. Geerars, bestuursadviseur Compliance & Bestuurszaken

OnderwerpVergadering openbaar

Datum tijdDonderdag 12 December 2019 om Ca 14.30 uur uur

LocatieWNK Personeelsdiensten Hertog Aalbrechtweg 32, 3e etage

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen

4In- en uitgaande post ter kennisname

04.1 Lijst van Inkomende stukken:

 1. Brief aan voorzitters DB inzake FUGR met bijlagen (bijlage)
 2. Nieuwsbericht VNG Aanmelden lidmaatschap WSGO vanaf nu mogelijk (bijlage)
 3. BAC-annotatie 5 december 2019 (wordt nagezonden)

04.2 Lijst van Uitgaande stukken:

 1. Aanmeldformulier WSGO (bijlage)

5Verslag en actielijst Algemeen bestuur ter vaststelling

 1. Verslag AB openbaar d.d. 10 oktober 2019 (bijlage)
 2. Actielijst AB openbaar d.d. 10 oktober 2019 (bijlage)

6Kadernota 2021 besluitvormend

 1. Ontwerp Kadernota 2021 (bijlage)
 2. Voorstel en besluit Kadernota (bijlage)

7Normenkader 2019 besluitvormend

 1. Voorstel en besluit normenkader (bijlage)
 2. Normenkader 2019 (bijlage)

8Begrotingsoverschrijding 2019 besluitvormend

 1. Voorstel en besluit Begrotingsoverschrijding 2019 (bijlage)
 2. Notitie begrotingsoverschrijding 2019 (bijlage)

9Managementletter 2019 ter informatie

 1. Annotatie managementletter 2019 (bijlage)
 2. Managementletter 2019 (bijlage)

10Aanbiedingsbrief raden inzake oprichting en aansluiting Werkgeversorganisatie Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties (WSGO) besluitvormend

 1. Tekstvoorstel en besluit (bijlage)

11Bedrijfsvoering ter informatie

 1. Managementcijfers oktober 2019 (bijlage)
 2. Bedrijfsresultaat tot en met september, toelichting en estimate (bijlage)

12Benoeming lid Algemeen Bestuur besluitvormend

 1. Besluit Benoeming de heer A. Tromp (bijlage)

13Benoeming lid Raad van Toezicht WNK Stichtingen besluitvormend

 1. Besluit Benoeming de heer A. Tromp (bijlage)

14Rondvraag en Sluiting