Algemene bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen Bestuur

VanM.J Geerars, directieadviseur Compliance & Bestuurszaken

OnderwerpBestuursvergadering (openbaar)

Datum tijdDonderdag 09 April 2020 om 14.00 uur

LocatieMicrosoft Teams

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen ter informatie

4Inkomende stukken ter kennisname

  1. Uitnodiging Provincie NH Thema bijeenkomst Digitale toegankelijkheid (bijlage)
  2. Beleidsadviescommissie – Verslag d.d. 2 april 2020 (bijlage)

5Verslag en actielijst Algemeen Bestuur ter vaststelling

  1. Verslag AB d.d. 12 maart 2020 (bijlage)
  2. Actielijst AB d.d. 12 maart 2020 (bijlage)

6Vaststellen conceptbegroting 2021 besluitvormend

  1. Conceptbegroting 2021 (bijlage)
  2. Voorstel en besluit vaststellen conceptbegroting 2021 (bijlage)

7Vaststellen conceptjaarverslag 2019 besluitvormend

  1. Accountantsverslag 2019 (bijlage)
  2. Conceptjaarverslag 2019 (bijlage)
  3. Voorstel en besluit vaststellen conceptjaarverslag 2019 (bijlage)

8Bedrijfsvoering ter informatie

  1. Managementcijfers februari 2020 (bijlage)

9Bedrijfsvoering in context Corona crisis ter beeldvorming

10Rondvraag en sluiting