Algemene bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen Bestuur

VanM.J. Geerars

OnderwerpBestuursvergadering (openbaar)

Datum tijdDonderdag 12 Maart 2020 om 14:00 uur

LocatieHertog Aalbrechtweg 32, 3e etage

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen

4In- en uitgaande post ter kennisname

 1. Zienswijze gemeente Castricum. (bijlage)
 2. Zienswijze gemeente Bergen. (bijlage)
 3. Zienswijze Alkmaar – kadernota 2021 WNK-Personeelsdiensten. (bijlage)
 4. Zienswijze gemeente Langedijk. (bijlage)
 5. Zienswijze gemeente Heiloo. (bijlage)
 6. Zienswijze gemeente Heerhugowaard. (bijlage)
 7. Bevestiging aansluiting WSGO van WNK (bijlage)
 8. BAC verslag d.d. 5 maart 2020. (wordt nagezonden)

5Verslag en actielijst Algemeen bestuur ter vaststelling

 1. Verslag AB openbaar d.d. 12 december 2019 (bijlage)
 2. Actielijst AB openbaar d.d. 12 december 2019 (bijlage)

6Zienswijzen Kadernota 2021 ter bespreking

Effect zienswijzen op de begroting 2021

7Bedrijfsvoering ter informatie

 1. Managementcijfers (voorlopig) t/m december 2019. (bijlage)
 2. Managementcijfers januari 2020. (bijlage)

8Rondvraag en sluiting