Algemene bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen bestuur

VanS. Mulder

OnderwerpAlgemene bestuursvergadering

Datum tijdDonderdag 11 Maart 2021 om 14:00 uur

LocatieMicrosoft Teams

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen

4In-en uitgaande post ter kennisname

04.1 Lijst van Inkomende stukken:

 1. Berichtgeving ondernemingsraad d.d. 14-12-2020 (bijlage)
 2. Zienswijze op kadernota 2022 Heiloo (bijlage)
 3. Zienswijze op kadernota 2022 Alkmaar (bijlage)
 4. Zienswijze op kadernota 2022 Castricum (bijlage)
 5. Zienswijze op kadernota 2022 Bergen (bijlage)
 6. Zienswijze op kadernota 2022 Heerhugowaard (bijlage)
 7. Zienswijze op kadernota 2022 Langedijk (bijlage)
 8. BAC-annotatie 4 maart 2021 (bijlage)
 9. Mutatie afvaardiging AB gemeente Heiloo (bijlage)

04.2 Lijst van uitgaande stukken:

 • Geen

5Verslag Algemeen bestuur ter vaststelling

 1. Verslag Algemeen bestuur d.d. 10 december 2020 (bijlage)
 2. Actielijst Algemeen bestuur d.d. 10 december 2020 (bijlage)

6Zienswijzen Kadernota 2022 ter bespreking

 1. Effect zienswijzen op de begroting 2022 (bijlage)

7Bestemming resultaat 2020 ter vaststelling (bijlage)

 1. Notitie bestemming resultaat 2020 (bijlage)

8Financiering pand ter bespreking (bijlage)

9Bedrijfsvoering ter informatie

 1. Managementcijfers t/m december 2020 (vóór accountantscontrole) (bijlage)

10Rondvraag en Sluiting