Algemene bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen bestuur

VanS. Mulder

OnderwerpAlgemene bestuursvergadering

Datum tijdDonderdag 10 December 2020 om ca 14.30 uur

LocatieMicrosoft Teams

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen

4In‐en uitgaande post ter kennisname

04.1 Lijst van Inkomende stukken:

 1. Brief aan leden DB, AB en Directies Gemeenschappelijke Regelingen NHN van de regietafel (bijlagen)
 2. BAC‐annotatie 3 december 2020 (bijlage)

04.2 Lijst van Uitgaande stukken:

Geen

5Verslag Algemeen bestuur ter vaststelling

 1. Verslag Algemeen bestuur d.d. 15 oktober 2020 (bijlage)

6Kadernota 2022 ter vaststelling

 1. Kadernota 2022 (bijlage)
 2. Voorstel en besluit Kadernota (bijlage)

7Normenkader 2020 ter vaststelling

 1. Normenkader 2020 (bijlage)
 2. Voorstel en besluit Normenkader 2020 (bijlage)

8Begrotingsoverschrijding 2020 ter vaststelling

 1. Notitie begrotingsoverschrijding 2020 (bijlage)
 2. Voorstel en besluit Begrotingsoverschrijding 2020 (bijlage)

9Bedrijfsvoering ter informatie

 1. Toelichting resultaten en Bedrijfsresultaat tot en met september 2020 (bijlage)
 2. Bedrijfsresultaat tot en met oktober 2020 (bijlage)
 3. Managementcijfers oktober 2020 (bijlage)

10Managementletter 2020 ter informatie

 1.  Annotatie managementletter 2020 (bijlage)
 2. Managementletter 2020 (bijlage)

 

11Rondvraag en Sluiting