Algemene bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen Bestuur

VanS. Mulder

OnderwerpAlgemene bestuursvergadering (Openbaar)

Datum tijdDonderdag 08 Juli 2021 om 14.00 uur

LocatieTheater De Vest, Plein Zaal, Canadaplein 2, 1811 KE te Alkmaar

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

Let op: Op 8 Juli 2021 is een extra ingelaste algemene bestuursvergadering gepland.

Details over deze extra vergadering vind u hier.

3Mededelingen

4In-en uitgaande post

04.1 Lijst van inkomende stukken:

 1. Gemeente Alkmaar Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
 2. Gemeente Bergen – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 ((bijlage)
 3. Gemeente Castricum – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
 4. Gemeente Heerhugowaard – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
 5. Gemeente Heiloo – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
 6. Gemeente Langedijk – Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 (bijlage)
 7. Beleidsadviescommissie – Verslag en annotatie d.d. 1 juli 2021 (bijlage)

5Verslag en actielijst Algemeen Bestuur ter vaststelling

 1. Verslag AB openbaar d.d. 8 april 2021 (bijlage)
 2. Actielijst AB openbaar d.d. 8 april 2021 (bijlage)

6Jaarstukken 2020, begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2027 ter vaststelling

 1. Bespreking zienswijzen gemeenteraden op de jaarrekening 2020 en begroting 2022
 2. Jaarverslag WNK 2020 (bijlage)
 3. Vaststellen jaarrekening 2020 (bijlage)
 4. Begroting WNK 2022 (bijlage)
 5. Vaststellen begroting 2022 (bijlage)

7Factureren kosten inzet Rijnconsult ter vaststelling

 1. Notitie Business- en organisatieplan Rijnconsult (bijlage)

8Bedrijfsvoering Ter informatie

 1. Toelichting resultaten en Bedrijfsresultaat tot en met april 2021 (bijlage)
 2. Managementcijfers tot en met mei 2021 (bijlage)

9Rondvraag en sluiting