Algemene bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen Bestuur

VanM.J. Geerars

OnderwerpAB-vergadering (openbaar)

Datum tijdVrijdag 03 Juli 2020 om 11.00 uur

LocatieVia Skype

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen

4In-en uitgaande post

04.1 Lijst van inkomende stukken:

 1. Gemeente Castricum d.d. 19 juni 2020 – Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 (bijlage)
 2. Gemeente Heiloo d.d. 19 juni 2020 – Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 (bijlage)
 3. Gemeente Alkmaar d.d. 25 juni 2020 – Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 (bijlage)
 4. Gemeente LangePdoijk d.d. 2 juni 2020 – Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 (bijlage)
 5. Gemeente Bergesntbd.d. 2 juni 2020 – Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 (bijlage)
 6. Gemeente Heerhusgowaard d.d. 2 juni 2020 – Zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 (bijlage)
 7. Beleidsadviescommissie – Verslag en annotatie d.d. 25 juni 2020 (bijlage)
 8. Ledenbrief WSGO 20.004 Vragenlijst medewerkers gemeentelijke organisaties (bijlage)

5Verslag en actielijst Algemeen Bestuur Ter vaststelling

 1. Verslag AB openbaar d.d. 9 april 2020 (bijlage)
 2. Actielijst AB openbaar d.d. 9 april 2020 (bijlage)

6Jaarstukken 2019, begroting 2021 en meerjarenraming 2021-2025 Besluitvormend

 1. Bespreking zienswijzen gemeenteraden op de jaarrekening 2019 en begroting 2021
 2. Jaarverslag WNK 2019 (bijlage)
 3. Vaststellen jaarrekening 2019 (besluitvormend – bijlage)
 4. Begroting WNK 2021 (bijlage)
 5. Vaststellen begro5t6ing 2021 (besluitvormend – bijlage)

7Bedrijfsvoering Ter informatie

 1. Resultaten tot en met april 2020 inclusief estimate (bijlage)
 2. Toelichting bij Resultaten tot en met april 2020 inclusief estimate (bijlage)
 3. Managementcijfers tot en met mei 2020 (bijlage)

8Rondvraag en sluiting