Algemene bestuursvergadering ingelast (openbaar)

AanAlgemeen Bestuur

VanS. Mulder

OnderwerpAlgemene bestuursvergadering ingelast (openbaar)

Datum tijdDonderdag 08 Juli 2021 om 16.15 uur

LocatieTheater De Vest, Plein Zaal, Canadaplein 2, 1811 KE te Alkmaar

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen

4Terugblik bijeenkomst bestuurlijke commissie 8 juli 2021

5Besluit voorleggen first draft aan adviesorganen

  1. Voorstel en besluit voorleggen first draft aan adviesorganen (bijlage)
  2. Rapport Sora first draft (bijlage)
  3. Financiën Sora concept (bijlage)
  4. Passage governance inzake delegatie (bijlage)

6Rondvraag en sluiting