Algemene bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen bestuur

VanS. Mulder

OnderwerpAlgemene bestuursvergadering (Openbaar)

Datum tijdDonderdag 08 April 2021 om 14.00 uur

LocatieMicrosoft Teams

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen

4In-en uitgaande post ter kennisname

04.1 Lijst van Inkomende stukken:

 1. BAC-annotatie 1 april 2021 (bijlage)
 2. E-mailbericht Willem van Eijk (bijlage)
 3. Bestuurdersmail 29 maart 2021, VNG WSGO (bijlage)

04.2 Lijst van Uitgaande stukken:
Geen

5Verslag en actielijst Algemeen bestuur ter vaststelling

 1. Verslag Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2021 (bijlage)
 2. Actielijst Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2021 (bijlage)

6Vaststellen concept begroting 2022 ter vaststelling

 1. Conceptbegroting 2022 (bijlage)
 2. Voorstel en besluit vaststellen conceptbegroting 2022 (bijlage)

7Vaststellen concept jaarverslag 2020 ter vaststelling

 1. Accountantsverslag 2020 (bijlage)
 2. Concept jaarverslag 2020 (bijlage)
 3. Voorstel en besluit vaststellen concept jaarverslag 2020 (bijlage)

8Bedrijfsvoering ter informatie

 1. Managementcijfers januari 2021 (bijlage)
 2. Managementcijfers februari 2021 (bijlage)

9Rondvraag en Sluiting