Algemeen bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen bestuur

VanJ.G. Goet, Directieadviseur Compliance & Bestuurszaken

OnderwerpAlgemeen bestuursvergadering (Openbaar)

Datum tijdDonderdag 11 Oktober 2018 om 14:00 uur

LocatieHertog Aalbrechtweg 32 1823 DL Alkmaar

1Opening

2Vaststellen agenda

3Mededelingen (bijlage)

4In- en uitgaande post ter kennisname (bijlage)

  • 04.1g Prov NH Financiele positie 2019 (bijlage)
  • 04.1h Verslag BAC 4 okt 2018 (bijlage)

5Verslag en actielijst Algemeen bestuur ter vaststelling

  1. Concept-verslag AB openbaar d.d. 02 juli 2018 (bijlage)
  2. Concept-actielijst AB openbaar d.d. 02 juli 2018 (bijlage)

6Benoeming Dagelijks Bestuur besluitvormend

  1. Besluit benoeming leden dagelijks bestuur (bijlage)

7Benoeming lid RvT stichtingen besluitvormend (bijlage)

8Transitievergoeding besluitvormend

  1. Beleidsvoorstel en besluit transitievergoedingen (bijlage)

9Vergaderschema 2e halfjaar 2018 ter informatie (bijlage)

10Bedrijfsvoering ter informatie

  1. Managementcijfers t/m juli 2018 (bijlage)
  2. Bedrijfsresultaat t/m juni 2018 incl. estimate (bijlage)

11Introductieprogramma nieuwe bestuursleden ter bespreking

12Rondvraag en sluiting