Algemeen bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen Bestuur

VanM.J. Geerars (Directieadviseur Compliance & Bestuurszaken)

OnderwerpAlgemeen Bestuursvergadering (Openbaar)

Datum tijdDonderdag 04 Juli 2019 om 14:00 uur

LocatieWNK - Hertog Aalbrechtlaan 32 - Alkmaar - 3e etage

1Opening

2Vaststellen Agenda (bijlage)

3Mededelingen

4In- en uitgaande post ter kennisname

04.1 Lijst van inkomende stukken:

 1. VNG afwijzing aansluiting Wnra Oprichten eigen werkgeversorganisatie (bijlage)
 2. Gemeente Langedijk d.d. 11 juni 2019 zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 (bijlage)
 3. Gemeente Heerhugowaard d.d. 14 juni 2019 zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 (bijlage)
 4. Gemeente Alkmaar d.d. 17 juni 2019 zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020, alsmede Motie over Pilot P-bedrijf (bijlage)
 5. Gemeente Castricum d.d. 24 juni 2019 zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 (bijlage)
 6. Gemeente Heiloo d.d. 24 juni 2019 zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 (bijlage)
 7. Gemeente Bergen d.d. 20 juni 2019 zienswijze jaarrekening 2018 en begroting 2020 (bijlage)
 8. BAC Verslag-annotatie d.d. 27 juni 2019 (bijlage)

04.2 Lijst van uitgaande stukken:

 1. Benoeming Dhr J. Mesu tot lid Geschillencommissie (bijlage)

5Verslag en actielijst Algemeen Bestuur ter vaststelling

 1. Verslag AB openbaar d.d. 11 april 2019 (bijlage)
 2. Actielijst AB openbaar d.d. 11 april 2019 (bijlage)

6Benoeming van de heer Fintelman tot RvT stichtingen besluitvormend (bijlage)

7Jaarstukken 2018 en Begroting 2020 en meerjarenraming 2021 – 2025

 1. Jaarverslag WNK 2018 (bijlage)
 2. Vaststellen jaarrekening 2018 (besluitvormend – bijlage)
 3. Begroting WNK 2020 (bijlage)
 4. Vaststellen begroting 2020 en Meerjarenraming 2021 – 2025 (besluitvormend- bijlage)

8WSW-budgettering ter opiniërende bespreking

 1. Notitie WSW budgettering (bijlage)

9Mandaatregeling 2019 besluitvormend

 1. Voorstel en besluit Mandaatregeling WNK 2019 (bijlage)
 2. Mandaatregeling WNK 2019 (bijlage)

10Directiestatuut 2019 besluitvormend

 1. Voorstel en besluit Directiestatuut WNK 2019 (bijlage)
 2. Directiestatuut WNK 2019 (bijlage)

11Archiefverordening 2019 en Beheerregeling Informatiebeheer besluitvormend

 1. Voorstel en besluit de Archiefverordening 2019 vast te stellen (bijlage)
 2. Archiefverordening WNK Personeelsdiensten 2019 – ter vaststelling (bijlage)
 3. Beheerregeling Informatiebeheer WNK Personeelsdiensten 2019 – ter informatie (bijlage)

12Bedrijfsvoering ter informatie

 1. Bedrijfsresultaat t/m april 2019 incl. estimate (bijlage)
 2. Managementcijfers ultimo mei 2019 (bijlage)

13Rondvraag en sluiting