Algemeen bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen Bestuur

VanM.J Geerars, directieadviseur Compliance & Bestuurszaken

OnderwerpBestuursvergadering (openbaar)

Datum tijdDonderdag 11 April 2019 om 14.00 uur

LocatieHertog Aalbrechtweg 32, 3e etage

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Deloitte

4Mededelingen ter informatie

5Inkomende stukken ter kennisname

  1. Beleidsadviescommissie – Verslag d.d. 7 april 2019. (bijlage)

6Verslag en actielijst Algemeen Bestuur ter vaststelling

  1. Verslag AB d.d. 14 maart 2019 (bijlage)
  2. Actielijst AB d.d. 14 maart 2019 (bijlage)

7Vaststellen conceptbegroting 2020 besluitvormend

  1. Conceptbegroting 2020 (bijlage)
  2. Voorstel en besluit vaststellen conceptbegroting 2020 (bijlage)

8Vaststellen conceptjaarverslag 2018 besluitvormend

  1. Accountantsverslag 2018 concept (bijlage)
  2. Conceptjaarverslag 2018 (bijlage)
  3. Voorstel en besluit vaststellen conceptjaarverslag 2018 (bijlage)

9Bedrijfsvoering ter informatie

  1. Managementcijfers februari 2019. (bijlage)

10Rondvraag en sluiting