Algemeen bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen Bestuur

VanM.J. Geerars

OnderwerpBestuursvergadering openbaar

Datum tijdDonderdag 14 Maart 2019 om 14.00 uur

LocatieHertog Aalbrechtweg 32, 3e etage

1Opening

2Vaststellen agenda (bijlage)

3Mededelingen

4In- en uitgaande post ter kennisname

04.1 Lijst van Inkomende stukken:

 1. Brief Regietafel NH-N d.d. 15 januari 2018, Governance publicatie gemeenschappelijke regelingen in 
Noord-Holland Noord en Governance brochure. (bijlage)
 2. Staatscourant d.d. 11 december 2018 nr. 69402, aantallen beschut werk 2019. (bijlage)
 3. Zienswijze Alkmaar – kadernota 2020 WNK-Personeelsdiensten. (bijlage)
 4. Zienswijze gemeente Heiloo. (bijlage)
 5. Zienswijze gemeente Castricum. (bijlage)
 6. Zienswijze gemeente Bergen. (bijlage)
 7. Zienswijze gemeente Heerhugowaard. (bijlage)
 8. Zienswijze gemeente Langedijk. (bijlage)
 9. BAC verslag d.d. 7maart 2019. (bijlage)

5Verslag en actielijst Algemeen bestuur ter vaststelling

 1. Concept-verslag AB openbaar d.d. 13 december 2018 (bijlage)
 2. Concept-actielijst AB openbaar d.d. 13 december 2018 (bijlage)

6Kadernota 2020 besluitvormend

 1. Kadernota 2020 en zienswijzen, inclusief bijlagen (bijlage)
 2. Besluit vaststelling op reactie zienswijzen. (bijlage)
 3. Besluit vaststellen kadernota 2020. (bijlage)

7Begroting 2019 besluitvormend

 1. Notitie d.d. 8 febr. 2019. (bijlage)
 2. Besluit notitie Begroting 2019. (bijlage)

8Risico-inventarisatie 2018 besluitvormend

 1. Notitie Risico-inventarisatie 2018. (bijlage)
 2. Risico-inventarisatie 2018. (bijlage)
 3. Besluit Risico-inventarisatie 2018. (bijlage)

9Arbeidsvoorwaarden ambtelijk personeel besluitvormend

 1. Voorstel Wnra aansluitingsovereenkomst (bijlage)
 2. Aansluitingsovereenkomst VNG – Wnra. (bijlage)
 3. Besluit Aansluitingsovereenkomst VNG. (bijlage)

10Accountant ter bespreking

 1. Notitie Managementletter 2018. (bijlage)
 2. Managementletter 2018 Deloitte. (bijlage)
 3. Annotatie d.d. 22 januari 2019 Managementletter 2018. (bijlage)

11Bedrijfsvoering ter informatie

 1. Managementcijfers (voorlopig) t/m december 2018. (bijlage)
 2. Managementcijfers januari 2019. (bijlage)

12Participatiebedrijf besluitvormend

 1. Regionale samenwerking Participatiewet communicatiebericht. (bijlage)
 2. Besluit benoeming kwartiermaker (bijlage)

13Bestuurszaken besluitvormend

 1. Voorzitterschap, conform art 8 GR/WNK.
 2. Samenstelling dagelijks bestuur, conform art 14 Wgr en art 12 GR/WNK.

14Rondvraag