Algemeen bestuursvergadering (Openbaar)

AanAlgemeen bestuur

VanJ.G. Goet, Directieadviseur Compliance & Bestuurszaken

OnderwerpAlgemeen bestuursvergadering (Openbaar)

Datum tijdDonderdag 13 December 2018 om 11:30 uur

LocatieHertog Aalbrechtweg 32 (3e etage)

1Opening

2Vaststellen agenda

3Mededelingen

5Verslag en actielijst Algemeen bestuur ter vaststelling

 1. Concept-verslag AB openbaar d.d. 11 oktober 2018 (bijlage)
 2. Concept-actielijst AB openbaar d.d. 11 oktober 2018 (bijlage)

6Vergaderschema 2019 ter vaststelling (bijlage)

7Financiële verordening WNK 2018 besluitvormend

 1. Voorstel d.d. 30 oktober 2018 (bijlage)
 2. Financiële verordening WNK 2018 concept 28 november 2018 (bijlage)
 3. Rapportage EFK Interim-management en advies 21 augustus 2018 (bijlage)

8Kadernota 2020 besluitvormend

 1. Notitie concept kadernota begroting 2020 (bijlage)
 2. Ontwerp kadernota 2020 (bijlage)
 3. Besluit kadernota 2020 (bijlage)

9Normenkader 2018 besluitvormend

 1. Voorstel en besluit normenkader (bijlage)
 2. Normenkader 2018 (bijlage)

10Risico-inventarisatie 2018 besluitvormend

 1. Besluit Risico-inventarisatie 2018 (bijlage)
 2. Notitie Risico-inventarisatie 2018 (bijlage)

11Begrotingsoverschrijding 2018 besluitvormend

 1. Voorstel en besluit Begrotingsoverschrijding 2018 (bijlage)
 2. Notitie Begrotingsoverschrijding 2018 (bijlage)

12Bedrijfsvoering ter informatie

 1. Managementcijfers t/m oktober 2018 (bijlage)
 2. Bedrijfsresultaat t/m september 2018 incl. estimate (bijlage)

13Rondvraag en sluiting